Observationsgruppen för inre marknaden (OIM)

This page is also available in

Observationsgruppen för inre marknaden (OIM) inrättades 1994 i syfte att ge EESK en flexibel och övergripande struktur som gör det möjligt att:

  • analysera hur den inre marknaden fungerar,
  • identifiera problem och hinder, och
  • föreslå lösningar.

I frågor av särskild betydelse anordnar OIM offentliga hearingar för att samråda med ett så stort antal olika organisationer i det civila samhället som möjligt.

OIM har också i nära samarbete med kommissionen utvecklat en unik databas för europeisk själv- och samreglering. Databasen underlättar informationsutbyte och identifiering av bästa praxis.

Downloads

Activity report 2018-2020 – Violeta Jelić, President of the Single Market Observatory

Final report on NEM

Technical annex

Summary of national missions

Presentation of the SMO