Programme

This page is also available in

Draft programme


Kl. 9.30            IntroduktionErik Svensson, EESK-ledamot, Svenskt Näringsliv

Kl. 9.35            Hur viktiga är små- och medelstora företag för Sverige?Martin Ådahl, Chefsekonom, Centerpartiet

Kl. 9.50            Stöder EU-lagstiftningen och dess implementering Sveriges småföretag? Anna-Lena Bohm, vice ordförande, Svenskt Näringsliv samt ordförande för SME-kommittén

Kl. 10.00         Hur effektiv är EU-lagstiftningen för småföretag?

 • Moderator: Erik Svensson, EESK-ledamot
 • Milena Angelova, EESK-ledamot
 • Dimitris Dimitriadis, EESK-ledamot
 • Ariane Rodert, EESK-ledamot
 • Daiva Kvedaraitė, EESK-ledamot

Kl. 10.30            Kaffepaus

Kl. 11.00            Korta inspel från experter och företagare

 • Karin Atthoff, Policyansvarig Inre marknad, Svenskt Näringslivl – Hur fungerar egentligen inre marknadens regelverk för mindre företag?
 • Krister Andersson, Ordförande Skattegruppen, Business Europe samt EESK-ledamot – Hur hjälper eller stjälper EU:s skatteregler småföretag i Sverige?
 • Jan Larsén, VD, Stromma – Vilka erfarenheter har jag från regeltolkning (av samma lagstiftning) i olika medlemsländer?
 • Dan Brännström, Generalsekreterare, FAR – Ser revisorn något regelkrångel? – och vad borde i så fall göras för att underlätta för mindre företag?
 • Ulrika Stuart Hamilton, Generalsekreterare, Famna – Hur påverkar EU-lagstiftningen den idéburna sektorns situation?
 • Maud Spencer, Svalson AB, samt Adam Brånby, Woolpower AB/Gränsfors Bruk, entreprenörer från SME-kommittén – Vilka praktiska konsekvenser får nuvarande regler för mig?

Kl. 12.00        Förberedelse i grupp inför debatten

Kl. 12.15        Debatt

 • Moderator: Ariane Rodert, EESK-ledamot

Kl. 12.45         Avslutning/Slutord:

 • Anna-Lena Bohm, vice ordförande, Svenskt Näringsliv samt ordförande för SME-kommittén  

Kl. 13.00         Lätt buffé och mingel

Tolkning från SV, EN till EN, SV

Downloads

Programme