Företag

Entreprenörskap i alla dess former är avgörande för ekonomisk tillväxt, innovation, sysselsättning och social inkludering.

I synnerhet de små och medelstora företagen spelar en grundläggande roll i den europeiska ekonomin. Därför har EESK alltid betonat deras betydelse och behovet av att främja deras utveckling. Under de senaste åren har kommittén blivit en nyckelaktör på EU-nivå när det gäller att främja socialt entreprenörskap och den sociala ekonomin. De nya ekonomiska modellerna står också högt på kommitténs dagordning och ett antal initiativ har inletts på detta område.