Fishing authorisations for Union fishing vessels in United Kingdom waters and fishing operations of United Kingdom fishing vessels in Union waters - Timeline

27Jan2021

Följ de olika stegen i förfarande 2020/0366/COD

/

Första behandlingen

Yttranden

Förslag