Om ”Ditt Europa, din mening” 2020

This page is also available in

Follow us on


Vi tänker alla på klimatförändringarna, och ungdomar världen över engagerar sig för att rädda vår planet. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ansluter sig till rörelsen och frågar de unga deltagarna i ”Ditt Europa, din mening” om vad de anser vara den bästa vägen framåt för att skydda vår planet.

Årets evenemang kommer att ta formen av en internationell klimatkonferens (COP).

Kommittén vill gärna ta del av gymnasieelevernas nya idéer om hur vi ska ta itu med den rådande klimatkrisen och komma närmare målet om klimatneutralitet innan 2050.

Eleverna kommer att ombes att företräda ett land och förhandla med varandra för att ta fram rekommendationer om hur man kan stoppa klimatförändringarna.

Rekommendationerna kommer sedan att överlämnas till internationella beslutsfattare på miljöområdet och diskuteras vid konferenser runt om i Europa under året.

Under evenemanget kommer eleverna även i kontakt med internationella ungdomsorganisationer, som kommer att hjälpa dem att omsätta rekommendationerna i konkreta åtgärder och att göra sin röst hörd.