Start guide – Model COP

This page is also available in

Start guide - Model COP

Det pratas mycket om klimatkrisen och de förödande kort- och långsiktiga effekterna av klimatförändringarna, men man får ofta intrycket av att frågan är omöjlig att lösa.

Er roll är att företräda en inflytelserik intressegrupp vid en klimatkonferens och att samarbeta med andra grupper för att ta fram en plan för att begränsa den globala uppvärmningen till en säker nivå väl under 2 °C.

Grupperna agerar företrädare för verkliga sektorer och branscher vars verksamhet och påverkansarbete påverkar den globala uppvärmningen:

  1. Ren teknik
  2. Konventionella energikällor
  3. Grupper i det civila samhället, kvinnor och unga som i detta spel kallas ”klimataktivisterna”.
  4. Markintressen, jord- och skogsbruk
  5. Industri och handel
  6. Världens regeringar (industriländer, tillväxtländer, utvecklingsländer)

          6A. Industriländer

         6B. Utvecklingsländer

         6C. Tillväxtländer

Downloads

Start guide

Grupp 1: Företrädare för ren teknik

Grupp 2: Företrädare för konventionell energiförsörjning

Grupp 3: Aktivister för klimaträttvisa

Grupp 4: Företrädare för markintressen, jord- och skogsbruk

Grupp 5: Företrädare för industri och handel

Grupp 6a: Företrädare för industriländerna

Grupp 6b: Företrädare för utvecklingsländerna

Grupp 6c: Företrädare för tillväxtländerna