Anne Demelenne: Pandemin har visar hur bräckligt vårt system är

Under den tid som samhället varit nedstängt har min man och jag hållit oss hemma och tagit det lugnt. Eftersom min man tillhör en riskgrupp har vi vidtagit alla försiktighetsåtgärder.

Ända sedan pandemin bröt ut har vi använt munskydd och handskar och respekterat avståndsreglerna. Vi har velat undvika allvarliga risker och samtidigt bidra till att skydda allmänheten, såväl som hälso-och sjukvårdspersonalen och arbetstagare i främsta ledet.

När det gäller situationen i Belgien är det tydligt att landet inte var tillräckligt förberett. Här har det funnits en brist på öppenhet, vilket bör utredas längre fram, men också på munskydd, tester av befolkningen m.m. Utöver det som medierna gått ut med vet jag inte hur det ser ut i övriga länder, men i Belgien är situationen särskilt allvarlig på äldreboendena. När krisen är över måste det tillsättas parlamentariska utredningar för att kartlägga källan till problemet.

I egenskap av demokratins väktare spelar det civila samhället en avgörande roll under pandemin. I Belgien befinner sig personer som förlorat sina jobb i tillfällig arbetslöshet och ersättningssystemet var försvagat redan innan krisen till följd av EU:s åtstramningsåtgärder. Vi har under pandemin sett prov på solidaritet mellan människor, men inte mellan EU:s medlemsstater.

Pandemin har visar hur bräckligt vårt system är. Vi måste se detta som en möjlighet att utveckla ett system som bygger på större respekt för människor, de sociala rättigheterna och miljön.