Vanliga frågor

This page is also available in

Registrering och urval

Jag skulle vilja anmäla mig till evenemanget. Vad ska jag göra?

Skolor och/eller lärare måste fylla i ett anmälningsformulär. Detta betyder att endast skolans rektor eller den lärare som önskar delta kan lämna in en ansökan för skolans räkning. Tidsfristen kommer att anges på webbplatsen för ”Ditt Europa, Din mening”.

Kan elever själva registrera sin skola?

Elever kan inte själva registrera sin skola, de kan heller inte ansöka individuellt.

Hur många skolor kommer att kunna delta i evenemanget och hur kommer de att väljas ut?

Lottning kommer att ske bland de skolor som har registrerat sig på webbplatsen inom den angivna tidsfristen. Endast en skola per land kommer att väljas ut för att delta i evenemanget i Bryssel. Skolan kommer också att få ett besök av en EESK-ledamot. De skolor som deltar kommer att informeras enskilt och ska lämna in namnet på den medföljande läraren och de tre elever som kommer att resa till Bryssel för att delta i evenemanget.

Vilken nivå på språkkunskaper måste eleverna ha för att delta i workshopparna?

Det krävs inget intyg eller examensbevis som styrker en viss nivå av språkkunskaper. De utvalda eleverna och deras lärare måste emellertid kunna uttrycka sig på engelska för att underlätta kommunikationen och diskussionen under evenemanget.

Hur bör skolan välja ut de elever som kommer att resa till Bryssel?

Varje skola är fri att fastställa sina egna urvalskriterier, som måste vara tydliga, rättvisa och icke-diskriminerande. Av jämställdhetsskäl bör de elever som väljs ut inte vara av samma kön alla tre (såvida de inte kommer från flick- eller pojkskolor). EESK:s lokaler är fullt tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Hur kan jag kontakta arrangörerna av detta evenemang? Hur kommer jag att kontaktas om min skola väljs ut?

Du kan kontakta arrangörerna genom att skicka e-post till youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu. Arrangörerna kommer att ta kontakt med skolan per e-post. Du måste därför se till att den e-postadress som anges på anmälningsformuläret är giltig och kontrollera din e-post regelbundet.

Får min skola anmäla sig mer än en gång?

Om din skola inte blir utvald i år kan du ansöka igen nästa år. Om din skola blir utvald att delta kan du inte ansöka igen året därpå, men därefter går det bra att ansöka igen.

De sökandes profil

Vilken är lägsta respektive högsta ålder för deltagande elever? Kan de vara äldre än 18 när evenemanget äger rum?

Elever som är mellan 16 och 18 år vid ansökningstillfället kommer att betraktas som giltiga sökande.

Kan elever som går sista året på gymnasiet delta?

Vi brukar rekommendera ”Ditt Europa, Din mening” för elever som går näst sista året eftersom sistaårseleverna kan vara upptagna med sina prov. Men eftersom det beror på varje lands skolsystem kan vi i särskilda fall ta emot sökanden som inte går näst sista året på gymnasiet.

Förberedelser inför evenemanget

Hur kan eleverna och lärarna förbereda sig för evenemanget?

En EESK-ledamot kommer att besöka de deltagande skolorna för att förklara EESK:s roll som ett rådgivande organ för de olika EU-institutionerna och dess deltagande i beslutsprocessen. Han eller hon kommer också att förklara hur evenemanget är upplagt och vad som förväntas av skoldelegationen. Kommittén står för EESK-ledamotens resekostnader.

Därutöver kommer ett antal dokument som krävs för förberedelserna att skickas per e-post i god tid, bland annat ett arbetsdokument som syftar till att hjälpa eleverna att förbereda sig inför diskussionerna i Bryssel.

​​​​Evenemanget

Hur lång tid kommer evenemanget att ta?

Evenemanget kommer att pågå under en och en halv dag. Skolldelegationer förväntas ankomma senast torsdag morgon och avresa tidigast lördag.

Vem står för resa och logi?

EESK kommer att boka hotell och betala två nätters hotellvistelse i Bryssel för eleverna och deras lärare. EESK kommer också att betala resekostnaderna för internationell flyg- eller tågresa från hemlandet till Bryssel (vid behov även anslutande flyg eller längre resor med anslutande tåg) samt transporterna mellan stationen eller flygplatsen i Bryssel och hotellet.

Lunch och middag kommer att serveras i EESK:s lokaler under evenemanget.

Kan skolan välja ett visst hotell i Bryssel?

Nej, EESK kommer att kontakta de utvalda skolorna och föreslå rese- och inkvarteringsarrangemang.

Kan skolan själv köpa sina flygbiljetter och få ersättning i efterhand?

Nej, EESK:s resebyrå kommer att tillhandahålla biljetter i enlighet med den resplan som överenskoms med skolan. Skolan kan under inga omständigheter köpa sina egna biljetter.

Kommer EESK också att anordna och betala för resor till/från den station eller flygplats från vilken utresan sker i hemlandet?

Nej, EESK kommer inte att anordna, betala eller ersätta kostnader för resan till/från den station eller flygplats från vilken utresan sker i hemlandet. EESK kommer endast att betala den internationella förbindelsen till och från Bryssel (vid behov även anslutande tåg och flyg).

Kommer EESK att betala för en ny biljett och extra hotellkostnader om jag missar mitt tåg eller flyg?

Om du missar tåget eller flyget av något annat skäl än force majeure kommer EESK inte att bevilja återbetalning och/eller kompensation och kommer inte att täcka kostnader för inköp av nya biljetter, ombokning av befintliga biljetter eller ytterligare logi eller uppehälle. Se till att vara på stationen eller flygplatsen i god tid före planerad avresa. Du kan också fundera på om du ska teckna en reseförsäkring.

Vilken roll har den medföljande läraren?

Den medföljande läraren är den person som kommer att sköta kontakterna mellan EESK och deltagarna. Han eller hon ska se till att alla deltagare får den information och dokumentation de behöver och ansvara för det förberedande arbetet. Om läraren blir sjuk eller av någon annan anledning inte kan delta vid evenemanget måste han eller hon ersättas av en kollega.

Vilken roll har den medföljande läraren under tiden i Bryssel?

Den medföljande läraren kommer att spela en viktig roll och ha fullt ansvar för eleverna när de reser till och från Bryssel samt under deras vistelse. För vissa delar av programmet, när deras närvaro inte är nödvändig, kommer EESK att anordna särskilda aktiviteter för lärare (kulturella besök, besök vid andra institutioner, etc.) Det är viktigt att de kan uttrycka sig på engelska.

Kan en skola ha mer än en medföljande lärare?

Enligt bestämmelserna ska de tre eleverna ledsagas av en lärare. EESK kommer därför att betala kostnader för resa och logi endast för tre elever och en lärare per deltagande land.

Downloads

Your Europe, Your Say! - FAQs