EESK:s resultat 2018 – tillbakablick och framtidsutsikter

I broschyren ”EESC achievements 2018 – looking back, looking forward” (EESK:s resultat 2018 – tillbakablick och framtidsutsikter) redogörs för några av de främsta resultaten av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs arbete under 2018.

Broschyren ger en bild av EESK:s fortlöpande ansträngningar för att utföra det uppdrag som kommittén tilldelades för mer än 60 år sedan, och tar även tillfället i akt att blicka framåt och dra lärdomar som kommer att trygga EESK:s fortsatta ställning som det civila samhällets tydliga och aktiva röst i Europa. Du kan ladda ner den på engelska från EESK:s webbplats. Den kommer snart att finnas tillgänglig på andra språk (franska, tyska, italienska, spanska, polska och nederländska). (as).