Uttalande från Arbetstagargruppen om kriminalisering av solidaritet

av Arbetstagargruppen vid EESK

Mot bakgrund av den desperata humanitära situationen i Medelhavsområdet, som kännetecknas av bristande respekt för EU:s principer och värden och som försämrats under de senaste veckorna, vidhåller Arbetstagargruppen att

  • solidaritet INTE är och aldrig kommer att vara ett brott
  • räddandet av liv är den grundläggande mänskliga skyldigheten både moraliskt och folkrättsligt
  • det civila samhällets humanitära insatser och osjälviska verksamhet aldrig får kriminaliseras
  • invandring inte bör användas som ett politiskt verktyg.

Arbetstagargruppen återupprepar sitt fulla stöd för – och sin solidaritet med – alla de organisationer, kvinnor och män som agerar för att rädda liv. (prp)