Arbetsgivargruppen sammanträder två gånger i Finland för att diskutera artificiell intelligens och ett företagsvänligt EU

av Arbetsgivargruppen vid EESK

Arbetsgivargruppen vid EESK kommer att stå värd för två konferenser i Europeiska rådets nuvarande ordförandeland – Finland. Det första evenemanget kommer att äga rum i slutet av augusti och kommer att fokusera på ett smart och intelligent Europa.

Konferensen äger rum i Åbo den 30 augusti på temat ”Ett smart och intelligent Europa – hur vi uppnår detta”. Det kommer framför allt att handla om de möjligheter och utmaningar som digitalisering och artificiell intelligens innebär för företagen, om de faktorer som möjliggör en framgångsrik utveckling på detta område, samt om de förväntningar på EU:s politik som detta medför. Syftet är att undersöka bland annat hur Europa kan bli ledande inom innovation, vilka färdigheter och kvalifikationer som behövs och hur finansiering kan ställas till förfogande.

Medlemmar i Arbetsgivargruppen kommer att diskutera dessa frågor med talare på hög nivå, till exempel Åbos stadsdirektör Minna Arve, Europaparlamentsledamoten Miapetra Kumpula-Natri och ordföranden för ”One Sea”, Sauli Eloranta. Seminariet kommer att utgöra en del av Europaforum Åbo, där medborgare och beslutsfattare kommer att diskutera Europas och Finlands framtid.

”Ett öppet Europa – vilka fördelar har det för oss alla?” kommer att vara temat för den andra konferensen i Finland, som hålls i Helsingfors den 9 oktober. Den syftar till att utveckla den roll som en öppen ekonomi och ett öppet samhälle spelar när det gäller att bygga upp ett starkt och företagsvänligt EU. Det faktum att konferensen äger rum vid samma tidpunkt som Europeiska kommissionens och Europaparlamentets nya mandatperioder inleds ger tillfälle att framföra ett starkt företagsrelaterat budskap till beslutsfattarna på såväl EU-nivå som nationell nivå.

Båda evenemangen arrangeras gemensamt av Arbetsgivargruppen och organisationen Finlands näringsliv. (ek)