Utan en stark europeisk batteriindustri kan biltillverkare komma att lämna EU

EESK stöder den EU-handlingsplan för batterier som utarbetats av Europeiska kommissionen, men påpekar att den behöver utökas och genomföras så snabbt som möjligt.

Det finns en reell risk för att mycket stora delar av den europeiska bilindustrin flyttar sin produktion till de regioner – huvudsakligen i Asien – som befinner sig nära de anläggningar som producerar battericeller. I ett yttrande utarbetat av Colin Lustenhouwer och antaget vid plenarsessionen i juli uttrycker EESK sitt stöd för kommissionens strategiska handlingsplan för batterier, men påpekar också att den behöver förstärkas och genomföras så snart som möjligt för att undvika att europeiska bilfabriker flyttar ut ur EU.

”Det är väldigt mycket som står på spel. Vi talar om jobben för omkring 13 miljoner europeiska arbetstagare inom sektorn”, sa Colin Lustenhouwer. ”Det är uppenbart att det finns en utbredd känsla bland beslutsfattare, forskare och företag att något måste göras så fort som möjligt. De inser att vi är sent ute, kanske till och med för sent. Vi behöver effektiva, säkra och miljövänliga batterier.”

Batterier har blivit ett oumbärligt inslag i vår vardag. För närvarande släpar EU långt efter när det gäller både utveckling och produktion och är beroende av länder utanför EU, särskilt i Asien. Kommissionens första lägesrapport om genomförandet av den strategiska handlingsplanen för batterier, som publicerades i april 2019, visar att det har inletts många åtgärder för att utveckla en betydande batteriindustri inom EU. Mycket mer måste dock göras inom EU under de kommande åren för att utveckla sektorn, med fokus på investeringar och innovation. (mp)