EESK står värd för möte mellan EU och Kina om standardisering av hissäkerhet

På initiativ av EESK-ledamoten Antonello Pezzini tog kommittén emot en delegation av företrädare för Kinas tillsynsmyndigheter den 9 juli 2019.

Avsikten med mötet, som inleddes av EESK:s generalsekreterare Gianluca Brunetti, var att diskutera de framtida förbindelserna mellan EU och Kina på området standardisering av tekniskt samarbete om säkerhet för hissar och rulltrappor. ”Att stärka förbindelserna mellan Europa och Kina på ett så känsligt område är av största vikt, inte bara för denna specifika industrisektor utan också för industrin i allmänhet”, sade Antonello Pezzini.

Dagen efter besöket vid EESK undertecknades det första avtalet någonsin om att inrätta en gemensam arbetsgrupp EU–Kina vid Europeiska standardiseringskommitténs (CEN) huvudkontor i Bryssel. Den gemensamma arbetsgruppens första möte planeras äga rum i Kina i oktober 2019. (mp)