2019 års pris till det civila samhället går till kvinnors egenmakt

EESK:s flaggskeppspris till det civila samhället 2019 går till kvinnors egenmakt och kampen för jämställdhet

Ansökningsomgången för 2019 har börjat

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har utlyst 2019 års pris till det civila samhället. Temat för 2019 är ”Fler kvinnor i Europas samhälle och ekonomi”, och priset kommer att tilldelas innovativa initiativ och projekt som kämpar för lika möjligheter för kvinnor och män och likabehandling av dem på alla områden av det ekonomiska och sociala livet.

EESK:s pris till det civila samhället kan tilldelas alla organisationer i det civila samhället som är officiellt registrerade i EU och bedriver verksamhet på det lokala, regionala, nationella eller europeiska planet. Enskilda personer kan också ansöka. För att komma i fråga måste initiativen eller projekten antingen vara genomförda eller fortfarande pågå.

Totalt 50 000 euro kommer att tilldelas högst fem vinnare. Sista ansökningsdag är den 6 september 2019 kl. 10.00, och prisutdelningen kommer att äga rum i Bryssel den 12 december 2019.

De fullständiga villkoren och det elektroniska ansökningsformuläret finns på vår webbplats. (ll)