Storstilad start för ren rörlighet

Den 3 juli 2019 kommer EESK att välkomna Alberto Toscano, journalist och författare till boken ”A bike against Nazi barbarism, the incredible destiny of the champion Gino Bartali”, till en debatt om ren rörlighet. Den italienske världsmästaren i cykling Gino Bartali var Mussoliniregimens stolthet och en extraordinär man, en försynt hjälte som räddade hundratals italienska judar under Förintelsen. Mötet anordnas av EESK:s sektion för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället (TEN) med anledning av att starten av Tour de France 2019 går av stapeln i Bryssel (den 7 juli 2019). Syftet är att uppmärksamma inte bara idrotten och ett miljövänligt transportsätt utan även mänskliga värden.

Mötet med författaren kommer att hållas före debatten om ren rörlighet. För Pierre Jean Coulon, ordförande för TEN-sektionen, är det viktigt att människor ändrar sina vanor – att övergå från enskilda till kollektiva transportmedel (kollektivtrafik, bilpooler osv.) – och att de politiska myndigheterna underlättar denna övergång (t.ex. genom att göra den mer överkomlig prismässigt). EESK-ledamöter och företrädare för städerna Paris och Bryssel samt Europeiska kommissionen och Europaparlamentet kommer att delta i debatten. (ab)