Kommissionens vice ordförande i debatt med Arbetsgivargruppen om framtida politiska prioriteringar

av EESK:s arbetsgivargrupp

Investeringar i EU, de utmaningar som EU står inför i dag och möjliga prioriteringar för kommissionens och Europaparlamentets nästa mandatperiod – det var huvudämnena vid den debatt mellan kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen och medlemmarna i Arbetsgivargruppen som ägde rum vid gruppens sammanträde den 15 maj 2019.

Jacek Krawczyk, arbetsgivargruppens ordförande, välkomnade Jyrki Katainen och tackade honom för hans modiga och engagerade försvar av rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i EU. Han tackade honom också för deras tidigare möte i Europeiska kommissionen då Jacek Krawczyk överlämnade den deklaration som arbetsgivargruppen tog fram före valet till Europaparlamentet.

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, vice ordförande för gruppen, lyfte fram att arbetsgivarna är mycket engagerade i tanken på hållbar utveckling – ett politikområde som Jyrki Katainen har varit mycket aktiv inom. Hon tillade att företagens och den ekonomiska tillväxtens betydelse för att man ska uppnå hållbar utveckling fortfarande inte uppmärksammas tillräckligt.

Jyrki Katainen sammanfattade kommissionens mandatperiod, som nu går mot sitt slut, och betonade de stora framstegen när det gäller integration inom vissa områden såsom kapitalmarknadsunionen, energiunionen och den digitala inre marknaden. Han medgav att Europeiska unionen nu står inför en mycket större yttre utmaning från globala konkurrenter än vad som brukade vara fallet för några år sedan. Dessutom skulle vissa länder vilja se EU försvagas och splittras upp. ”Det är därför vi måste försvara både de europeiska ekonomiska intressena och de europeiska värdena”, sade Jyrki Katainen.(lj)