Utställningen ”Post-industrial Societies: Art and Crisis of Values”

EESK kommer att stå värd för utställningen ”Post-industrial Societies: Art and Crisis of Values” med verk av den spanske konstnären Jesus Montoia Oribe. Utställningen organiseras för att belysa det arbete som EESK utfört på området industriell omvandling, och i detta syfte har den organiserats i samarbete med Rådgivande utskottet för industriell omvandling (CCMI). Den kommer att visas på EESK den 3–30 juni och ett öppningsevenemang planeras till den 3 juni 2019 i samband med CCMI:s sammanträde.

Mer information finns här: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/post-industrial-societies-art-crisis-values (cc)