EESK firar EES-avtalets 25-årsjubileum

Avtalet om det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), som varit i kraft sedan 1994, firar 25-årsjubileum och var huvudtemat för rådgivande EES-kommitténs sammanträde den 23–24 maj.
Kommittén, som företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra aktörer inom det civila samhället i EES-medlemsstaterna, betonade vikten av att fullborda den inre marknaden och ta itu med dess sociala dimension som de viktigaste prioriteringarna under de kommande åren.

Vid en särskild session tillägnad 25-årsjubileet beskrev Dilyana Slavova, ordförande för EESK:s sektion för yttre förbindelser, EES-avtalet som en ”framgångssaga – det är mer än bara ett handelsavtal, det är ett exempel på samarbete mellan länder som delar samma värderingar”. Eftas generalsekreterare Henri Gétaz betonade EES-avtalets motståndskraft: ”Vi har gått igenom en finanskris och upp till fyra reformer av EU-fördragen, och EES finns fortfarande kvar och fungerar – det krävs mycket arbete för att nå den här samarbetsnivån, och även politiska ansträngningar”. (dgf)