Europas civila samhälle efterlyser ett politiskt engagemang för att uppnå likabehandling av kvinnor och män

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har uppmanat Europeiska unionen och medlemsstaterna att sätta jämställdhet högst upp på sin politiska dagordning eftersom de befarar att den senaste tidens attacker mot kvinnors rättigheter i Europa kan vara förödande för framstegen mot lika rättigheter mellan kvinnor och män.

”Det här årtiondet har vi sett en tydlig och organiserad tillbakagång vad gäller jämställdheten mellan kvinnor och män samt mänskliga rättigheter. Inom många områden, till exempel lön, pension och sysselsättningsmöjligheter, har framstegen mot jämställdhet antingen avstannat eller gått tillbaka”, sade Indre Vareikytė, föredragande för EESK:s yttrande om jämställdhetsfrågor.

”Med dagens takt kommer det att ta över 100 år för kvinnor att bli jämställda med män i Europa, och framtida generationers döttrar kommer att ha färre rättigheter än dagens kvinnor”, tillade hon.

EESK har uppmanat EU att öka sina insatser och göra jämställdhet till ett fristående mål inom de framtida budgetramarna, med en ambitiös, bindande femårig strategi för att effektivt ta itu med alla aspekter av jämställdhet.

Kommittén har uppmanat alla medlemsstater som ännu inte ratificerat Istanbulkonventionen att ompröva sin ståndpunkt och bett kommissionen att inbegripa nättrakasserier och nätmobbning som riktas mot kvinnor i definitionen av olaglig hatpropaganda.

För att säkerställa jämställd representation i de egna leden har kommittén uppmanat rådet att se över sina riktlinjer för utnämningen av EESK-ledamöter och rekommenderar att medlemsstaterna lägger fram förslag på ledamöter på grundval av en jämn könsfördelning. För närvarande är 30 % av EESK-ledamöterna kvinnor. (ll)