Gruppen Mångfald Europa släpper sammanfattning av studie om ungdomar och EU

av EESK-gruppen Mångfald Europa

Huvudinnehållet i sammanfattningen av studien ”Ungdomar och EU – uppfattningar, kunskap och förväntningar” presenterades i pressrummet i Europeiska kommissionens Charlemagnebyggnad den 15 maj.

Forskningen syftar till att jämföra attityderna hos ungdomar som studerar på Europaskolorna i Bryssel och skolor som följer nationella utbildningssystem i Frankrike, Tyskland, Italien, Sverige och Rumänien. Hur mycket vet dessa ungdomar om EU och var har de lärt sig det? Vad tycker de om EU och hur tror de att EU kan eller kommer att påverka deras liv? Finns det några påtagliga skillnader mellan medlemsstaterna och har Europaskolornas elever en helt annan attityd?

Arno Meltzer, ordförande för EESK-gruppen Mångfald Europa, sade om forskningen: ”Det är viktigt att skapa ett nytt europeiskt medborgarskap som ett sätt att engagera människor och berika dem. Vi bör utveckla nya pedagogiska verktyg med avseende på EU, till exempel genom att utveckla en europeisk lärandeplattform eller införa ett specifikt ämne i skolan med syftet att förklara vad EU-institutionernas dagliga arbete handlar om. Vi vill göra det europeiska samhället mer aktivt. Civilsamhällets organisationer och medborgarna bör förmedla EU:s grundtanke och målsättningar. Vi måste ta vara på våra unga generationer och lyssna på dem, på både nationell nivå och EU-nivå.” (ih)