Arbetstagarnas röst i det nya Europaparlamentet

av EESK:s arbetstagargrupp

Vi måste se till att arbetstagarnas röst hörs klart och tydligt inte bara i Europaparlamentet utan även i kommissionen sade Oliver Röpke, ordförande för arbetstagargruppen. EESK:s arbetstagargrupp anordnade därför ett sidoevenemang vid EFS kongress den 22 maj 2019 för att diskutera hur vi kan se till att arbetstagarnas rättigheter står i centrum för den politiska dagordningen i det nya Europaparlamentet de kommande fem åren.

Deltagarna diskuterade de utmaningar som fackföreningarna står inför och hur de kan hantera de förväntade framgångarna för högerpopulistiska partier. Vi måste återfå arbetstagarnas förtroende, eftersom nationalister och extremister alltid kommer att försöka dra nytta av människors förtvivlan för att få stöd tillade Gabriele Bischoff.

Panelen, som utgjordes av EFS generalsekreterare Luca Visentini, den österrikiska Europaparlamentsledamoten Evelyn Regner och två kandidater till Europaparlamentet, Gaby Bischoff och Nicolas Schmit, var överens om att man måste återfå förtroendet från väljarna och att politikerna måste erbjuda alternativ till de anti-europeiska populisternas retorik. Väljarna har inte gått och blivit rasister över en natt: människor är desillusionerade och nationalisterna ger enkla svar och hämtar sin styrka från människors hårda livsvillkorsade Luca Visentini.

EU måste vara ett socialt projekt som förbättrar arbets- och levnadsvillkoren för alla medborgare och tar uti med ojämlikheten. För detta krävs en rättvis och progressiv beskattning, genomförande av den sociala pelaren, gemensamma sociala miniminormer och en korrekt tillämpning av arbetsrätten. (mg)