Dilyana Slavova presenterar EESK:s synpunkter vid utrikesministermötet inom det östliga partnerskapet

Dilyana Slavova, ordförande för EESK:s sektion för yttre förbindelser, deltog i det utrikesministermöte inom det östliga partnerskapet som arrangerades av Europeiska unionens råd den 13 maj för att fira det östliga partnerskapets 10-årsjubileum.

Dilyana Slavova sade att de länder som ingår i det östliga partnerskapet (Ukraina, Georgien, Moldavien, Armenien, Azerbajdzjan och Vitryssland) alltid legat högt på dagordningen för EESK:s yttre förbindelser och att ”kontakten med det civila samhällets organisationer i dessa länder har utvecklats och mognat”.

Dilyana Slavova rapporterade även att de gemensamma övervakningsmekanismer som inrättats i dessa länder ”bär frukt”, även om det kvarstår oro vad gäller det krympande utrymmet för civilsamhället, respekten för rättsstatsprincipen och yttrandefriheten. (dgf)