Kampen mot antisemitismen är även en kamp för ett demokratiskt och värdebaserat Europa

EESK bjöd in Raya Kalnova (europeiska judiska kongressen), Michał Bilewicz (centrumet för forskning om fördomar, universitetet i Warszawa) och Joël Kotek (Université Libre de Bruxelles ULB) för att diskutera anti-semitism i Europa vid plenarsessionen i maj.

EESK:s ordförande Luca Jahier inledde med att säga: Den senare tidens händelser visar att vi inte kan sänka garden och tro att vi kan ta de sextio åren av fred i Europa för givet. Och även om våra grundläggande rättigheter slås fast i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen så behöver vi försvara dem varje dag.”

Eftersom rädsla blivit en ständig del av judarnas liv och hela 38 % överväger att emigrera framhöll Raya Kalnova att den judiska världskongressen i allt högre grad upplever att man befinner sig i en nödsituation. ”För att bekämpa antisemitism är det viktigt att veta vad det egentligen är.IHRA:s (International Holocaust Remembrance Alliance) arbetsdefinition av antisemitism har blivit en referens för myndigheter och det civila samhället. Den har redan antagits av elva EU-medlemsstater, Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Det civila samhällets organisationer behöver också anta och tillämpa denna definition och visa ledarskap för att ta uti med problemet.

Michał Bilewicz hänvisade till resultaten från en undersökning som genomfördes 2017 och som visade att en av fyra personer anser att judarna själva bär skulden för den växande antisemitismen. Många européer (50 % i Polen, 37 % i Österrike och 32 % i Tyskland) tror också att judarna utnyttjar förintelsen.

”Mot all förmodan har konspirationsteorin om att judar har för mycket makt åter fått fäste i vårt samhälle, i media och ibland även i våra parlament”, tillade Joël Kotek. Hatet mot judar är tydligare än någonsin.

EESK:s ledamöter uttryckte sitt stöd för det judiska samfundet och sitt engagemang för att bekämpa diskriminering av minoriteter.

”Det är vår plikt att bekämpa varje uttryck för antisemitism i Europa”, sade Arbetsgivargruppens ordförande, Jacek Krawczyk. ”Det var antisemitism som ledde till förintelsen. Åttio år efter andra världskrigets början vore det ett allvarligt misstag att glömma detta. Vi bör alla ha det i åtanke när vi väljer vem vi ska rösta på i valet till Europaparlamentet.”

Arno Metzler, ordförande för gruppen Mångfald Europa betonade: ”Vi måste alla protestera och öppet och ärligt säga vår mening i våra privata umgängeskretsar när vi hör obehagliga skämt om judiska personer och det förflutna. Det är en både allmän och personlig skyldighet att försvara våra europeiska värderingar.”

José Antonio Moreno Díaz, medlem i Arbetstagargruppen och ordförande i EESK:s grupp om grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen, sade: ”När det självklara måste förklaras är det tuffa tider. Personer som inte kommer ihåg sin historia är dömda att upprepa den. Vi får inte lämna något utrymme för diskriminering. Om vi tolererar intolerans kommer det att förstöra demokratin. De politiska krafterna måste förenas för att isolera fascister och utestänga dem.” (sma)

Läs ordförande Luca Jahiers tal här