Ditt Europa, din mening – fakta

Rekordmånga ansökningar, 1 039 stycken, mottogs inför detta det tionde ”Ditt Europa, din mening” – 972 från EU-länderna och 67 från de fem kandidatländerna. Flest (221) kom från Rumänien och det minsta antalet från Malta och Montenegro (4 var).

33 gymnasieskolor – en från var och en av EU:s 28 medlemsstater och fem kandidatländer (Albanien, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet) – valdes ut att delta med hjälp av en elektronisk namnväljare. För första gången i evenemangets historia deltog en av Bryssels Europaskolor i debatten. I dessa skolor där EU-tjänstemännens barn utbildas främst på föräldrarnas modersmål studerar elever som talar olika språk och kommer från olika kulturer sida vid sida och har vissa gemensamma lektioner.

Den 20–21 mars 2019 kom 102 elever – tre från var och en av de deltagande skolorna – till Bryssel för att delta i den stora debatten. Den yngsta var 15 år och den äldsta 20, och flertalet mellan 16 och . I motsats till i andra församlingar var kvinnorna i majoritet (60 mot 42).

Inför evenemanget förberedde sig deltagarna för debatten under ledning av en medföljande lärare. De besöktes också av en EESK-ledamot som hjälpte till att sätta igång debatten med inriktning på ett antal huvudfrågor:

  • Hur kan vi stärka den representativa demokratin i framtiden?
  • Vilken typ av politiskt engagemang finns det vid sidan av valet till Europaparlamentet, och hur kan du delta?
  • Vad tycker du behöver göras för att öka valdeltagandet i valet till Europaparlamentet?

Under evenemanget arbetade eleverna under ledning av sakkunniga diskussionsledare för att utarbeta 10 rekommendationer till EU:s beslutsfattare. Sedan valdes de tre mest attraktiva förslagen ut genom omröstning.

Ditt Europa, din mening! anordnas av EESK, som företräder det civila samhället på EU-nivå, och är kommitténs flaggskeppsevenemang för ungdomar. Med detta initiativ vill EESK se till att den yngre generationens synpunkter, erfarenheter och idéer beaktas i EU:s beslutsfattande.

Ytterligare upplysningar om ”Ditt Europa, din mening 2019” finns på evenemangets officiella webbplats. (dm & ks)