”Ditt Europa, din mening” fyller tio år och är nu mer relevant än någonsin, säger initiativtagaren.

Med anledning av att ”Ditt Europa, din mening” fyller tio år i år träffade EESK info Irini Pari, som var den som kom på idén till evenemanget 2010, för att se tillbaka på hur ”Ditt Europa, din mening” började och för att blicka framåt inför Europas framtid.

EESK info: Irini Pari, kan du berätta om hur initiativet kom till? Vad inspirerade det?

Irini Pari: I min egenskap av vice ordförande med ansvar för kommunikation ville jag nå ut till unga EU-medborgare. Jag ville ge denna ”bortglömda” grupp möjlighet att med egna ögon uppleva, förstå och ta del av Europa bortom stereotyperna, och uppmuntra dem att engagera sig och bli aktiva i samhället. Jag ville se EU:s stjärnor lysa i dessa ungdomars ögon och det gjorde jag!

Är du nöjd med hur Ditt Europa, din mening har utvecklats under åren?

Ja! Det är en välsignelse att få se något som man skapat utvecklas och växa. Det är enormt givande att känna att du har berört tusentals unga hjärtan runtom i Europa. Jag vill ta detta tillfälle i akt att rikta ett varmt tack till alla vice ordförande med ansvar för kommunikation som har hållit evenemanget vid liv, särskilt Isabel, och hela arbetsgruppen för ”Ditt Europa, din mening” för att de välkomnat detta evenemang med så mycket entusiasm och engagemang och för allt det goda arbete som de har lagt ned under åren.

Hur ser på du ungdomarnas roll i uppbyggnaden av Europa, nu och i framtiden? Jag tror starkt på unga människor och deras handlingskraft. Dagens ungdomar växer upp i en tid som är både svår och utmanande, men varje utmaning innebär en ypperlig möjlighet! Se på millenniegenerationen – de kommer redan med svar och utforskar nya vägar genom delningsekonomin och plattformar, utvecklar entreprenörskap, bidrar med mening och värde i sina arbetsliv. Att bidra till samhället och bekämpa klimatförändringarna är en prioritering för dem. Med tanke på de kraftfulla ungdomsaktioner för klimatet som vi bevittnar i dag skulle jag säga att ”Ditt Europa, din mening” har visat sig mer relevant än någonsin – ungdomar vill ta till orda och vi har proaktivt uppmuntrat dem att göra det!

Hur skulle du betygsätta ”Ditt Europa, din mening 2019”?

Liksom varje år imponeras jag av resultaten! I år debatterade tonåringar från hela Europa ämnet Rösta för framtiden. De efterlyste mer undervisning och information samt ökad insyn med hjälp av alla tillgängliga medel – interaktiva webbplatser, lektioner, kontakter, aktiviteter, möten – som alla kan ta del av – äldre medborgare, ungdomar, politiker, sociala rörelser, sakkunniga samt media.

Hur ser ditt ideala Europa ut?

Jag drömmer om ett djupt demokratiskt Europa där val, befogenhetsfördelning, grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen respekteras. Ett Europa med en blomstrande, dynamisk, oberoende och deltagandebaserad demokrati som bygger på dialog. Vi vet mycket väl att det inte finns endast en sanning i livet! Det är viktigt att förstå andra människors åsikter, bygga broar, finna mening och låta enskilda intressen träda tillbaka för det allmänna bästa. Jag är stolt över att vara ledamot i denna kommitté eftersom det är just precis det vi gör här. Ja, Europa är en verklig utmaning. Ja, Europa är komplicerat. Ja, Europa är inte perfekt, men däri ligger dess skönhet. Vägen mot att bygga Europa är lång och svår, men den är mödan värd, så låt oss slå följe!