En digital historik över ”Ditt Europa, din mening”

En digital historik över”Ditt Europa, din mening”

EESK:s flaggskeppsevenemang för ungdomar ”Ditt Europa, din mening” anordnades första gången den 15–17 april 2010. I en digital publikation görs nu en tillbakablick över tio år av engagemang inom ramen för ”Ditt Europa, din mening” för att involvera ungdomar från hela Europa i EU:s beslutsfattande, med fokus på de frågor som tagits upp, de förslag som debatterna gett upphov till och resultaten av dessa, allt i syfte att visa värdet av ungdomars bidrag till att forma Europa.

Publikationen innehåller en stor mängd multimediamaterial, särskilt videor, och är avsedd för både allmänheten och särskilda berörda parter, t.ex. ungdomsorganisationer, skolor, lärare, och föräldraorganisationer, media osv. Avsikten är också att främja en känsla av gemenskap bland tidigare deltagare i ”Ditt Europa, din mening” och lyfta fram det arbete som de gjort.

Den är anpassad för att läsas på mobila enheter (surfplattor och smarttelefoner) och kommer att finnas på alla språk på kommitténs webbplats. (ks)