Kommunikation är utmaningen, sociala medier är svaret

Deltagarna i ”Ditt Europa, din mening” må vara tonåringar, men deras åsikter i EU-frågor skiljer sig inte mycket från vuxnas: de oroar sig lika mycket som sina föräldrar för den växande populismen, hoten mot demokratin och den senaste tidens utveckling som kan komma att äventyra EU-projektet, såsom brexit. De har också förstått att EU måste återvinna medborgarnas förtroende genom att kommunicera bättre, och de har till och med funnit en potentiell lösning i form av sociala medier som ett nyckelverktyg för att öka öppenheten, medvetenheten och engagemanget i EU-frågor.

”I mitt hemland saknas det information om det kommande valet till Europaparlamentet. Själv visste jag ingenting innan jag kom till Bryssel” sade en österrikisk elev, och tillade: ”När politikerna debatterar använder de ett språk som ungdomar inte förstår”. Kommunikationsfrågan togs också upp av andra deltagare, som främst förlitade sig på sociala medier som ett sätt att nå unga väljare: ”Det finns knappt någon interaktion mellan EU:s sociala medier och deras följare och faktum är att innehållet är jättetråkigt! sade en tysk elev.

Risken för att denna brist på kommunikation kan leda till växande populism av olika slag och hota demokratin och EU:s värden lyftes också fram under debatten: ”De som somnar i en demokrati kan komma att vakna upp i en diktatur en dag” sa en deltagare i gruppen. Många andra deltagare menade att EU:s värden var den viktigaste kopplingen mellan ungdomar från alla medlemsstater: ” Vi kommer från olika länder, men vi kämpar tillsammans för samma värden” sade en ung flicka som genast fick medhåll av en annan deltagare som förklarade att ”Europa handlar om att vara förenade i mångfalden och om att bevara freden och demokratin”.

Alla dessa farhågor återspeglades i de tio förslag som eleverna utarbetade och som alla efterlyste klarhet och öppenhet i EU:s kommunikationspolicy. Dessa ungdomar ansåg att vi bokstavligen har lösningen i våra händer i form av mobiltelefoner: sociala medier är svaret, eftersom de möjliggör direktkontakt mellan politikerna och medborgarna. Som en av eleverna sade: ”Politikerna tror att ungdomar inte bryr sig om politik, men det stämmer inte. Men om de vill att ungdomar ska delta måste de lära sig att använda sociala medier på rätt sätt!” (dgf)