”Ditt Europa, din mening” ur tidigare deltagares perspektiv: en omvälvande upplevelse

Den första upplagan av ”Ditt Europa, din mening” anordnades 2010, när den förödande finanskrisen precis hade börjat, samtliga EU-institutioner hade en annan ordförande och brexit var ett okänt ord. En tid då Instagram inte fanns, WhatsApp just hade lanserats och Twitter bara hade 100 miljoner användare, vilket inte är någonting jämfört med de 1,5 miljarder registrerade användare som finns i dag. Många saker har förändrats sedan dess, men unga människors entusiasm och energi är fortfarande densamma, och inför 10-årsjubileet av ”Ditt Europa, din mening” bjöd EESK in tre tidigare deltagare för att delta i debatterna och dela med sig av sina erfarenheter.

Carlos Aceituno, från Spanien, var en av deltagarna i den första upplagan av ”Ditt Europa, din mening” 2010. Det året stoppade en isländsk vulkan flygtrafiken i Europa, vilket ledde till att flera delegationer inte kunde komma till Bryssel, och de spanska och portugisiska lärarna fick köra hem sina elever i en minibuss som man hyrt tillsammans. Men Carlos minns ”Ditt Europa, din mening” av många andra skäl: ”Det var ett bra tillfälle att lära sig mer om EU-institutionernas arbete och skapa en personlig relation till EU-projektet.” Carlos, som nu har fyllt 25, arbetar som matematiklärare för tonåringar men är också intresserad av politik: ”Jag vill skaffa mig mer erfarenhet som lärare och sedan, i framtiden, engagera mig i utbildningsinitiativ för personer med funktionsnedsättning eller till och med starta ett eget konsultföretag på området.” Carlos har en mycket tydlig uppfattning av hur ”Ditt Europa, din mening” har påverkat hans yrkesval: ”Jag skulle inte säga att mitt deltagande i ”Ditt Europa, din mening” var avgörande för mitt val, för jag visste redan då att jag ville bli lärare, men det hjälpte mig definitivt att förstå kopplingen mellan utbildning och politisk verksamhet.”

För bara sju år sedan, 2012, kom Evita Nedzvecka från Lettland för att delta i den tredje upplagan av ”Ditt Europa, din mening”. Nu är hon landets yngsta diplomat och arbetar för den lettiska ambassaden i Oslo. En lysande karriär som också kan kopplas till hennes erfarenheter i samband med ”Ditt Europa, din mening”: ”Jag är säker på att mitt deltagande i ”Ditt Europa, din mening” var anledningen till att jag bestämde mig för att studera internationella relationer, och det ledde senare till att jag blev diplomat. Det hjälpte mig också att förstå hur institutionerna fattar beslut och hur människor kan påverka dem.” Det var också en positiv erfarenhet på det personliga planet, eftersom vissa av deltagarna fortfarande håller kontakt på sociala medier och, som Evita säger, ”det gav mig också mer erfarenhet och självförtroende, och efteråt visste jag att jag kunde göra vad jag vill.”

Giovanni Arcari, från Italien, deltog i ”Ditt Europa, din mening” 2014 och instämmer i det mesta av det som de två andra tidigare deltagarna sagt: ”Jag har alltid varit intresserad av politik, men inte av politiska partier, och tack vare ”Ditt Europa, din mening” upptäckte jag EESK:s och det civila samhällets roll. Personligen kommer jag att fortsätta att sprida kunskap om vad EESK är och hur givande det är att delta i ”Ditt Europa, din mening”.” Giovanni, som nu är 22, studerar för närvarande maskinteknik i Tyskland. Han betonar också hur ”Ditt Europa, din mening” kan bidra till bättre självförtroende: ”Det var första gången jag var tvungen att tala inför publik, och dessutom på engelska. Det hjälpte mig verkligen att övervinna mentala hinder, och jag upptäckte att jag kunde kommunicera med människor från andra länder och med en annan bakgrund.”

Dessa ”veteraners” uppgift var att delta i debatterna och utnyttja sin erfarenhet för att hjälpa årets deltagare att utforma sina förslag på ett bättre sätt. Alla tre lyfte fram elevernas energi och entusiasm och var imponerade av deras gedigna kunskaper som de framför allt tillägnat sig genom en omfattande användning av sociala medier och internet. De var också överens om att metoderna som används vid ”Ditt Europa, din mening” har förbättrats avsevärt: ”Det nya formatet är mycket mer kreativt och ger deltagarna möjlighet att uttrycka sig fritt” menade Carlos. Giovanni instämde i detta, men ansåg att debatterna skulle kunna vara ”lite mer strukturerade” för att undvika att man kommer ifrån ämnet. Evita sammanfattade diskussionen med en enkel sanning: ”Talang är talang, det spelar ingen roll var den kommer ifrån eller vilka metoder man använder”, och detta är precis vad ”Ditt Europa, din mening” handlar om. (dgf)