”Ditt Europa, Din mening!” fyller tio år: rösta på framtiden!

This page is also available in

Hej!

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) utlyser den 10:e upplagan av ”Ditt Europa, Din mening!” i Bryssel den 21–22 mars 2019.

Inom ramen för ”Ditt Europa, Din mening!” bjuds 33 skolor (från EU:s 28 medlemsstater och fem kandidatländer) in till Bryssel för att delta i en debatt om ett aktuellt ämne som berör unga.

Denna nya upplaga har titeln ””Ditt Europa, Din mening!” fyller tio år: rösta på framtiden!”, med hänvisning till valet till Europaparlamentet som äger rum under 2019. Eleverna uppmanas att dela med sig av sina åsikter i ett antal frågor, bland annat följande:

  • Vilken roll bör unga medborgare ha i uppbyggnaden av EU och hur kan man öka deras deltagande?
  • Hur kan EU få fler unga att delta i valet och vilka konsekvenser skulle deras röster få?
  • Hur kan man stärka demokratin i EU och förbättra informationen om EU:s politik för att bekämpa falska nyheter?
  • Hur kan unga européer bidra till att göra EU mer demokratiskt och mer deltagarvänligt?

Om er skola är någon typ av gymnasieskola i en av de 28 medlemsstaterna eller i ett av de fem kandidatländerna rekommenderar vi varmt att ni skickar in en ansökan om deltagande i 2019 års upplaga av ”Ditt Europa, Din mening!”.

Skolorna väljs ut genom lottning och de som bjuds in får tillbringa tre dagar i Bryssel.

Om er skola blir utvald kan ni skicka tre elever från näst sista årskursen, och en lärare. EESK står för kostnaderna för resor, logi och måltider som serveras under evenemanget.

Eleverna kommer att få träffa elever från andra länder, som de kan utbyta åsikter med, och utarbeta resolutioner i ämnen med koppling till Europeiska unionen. Detta är en unik möjlighet att få en bättre förståelse av hur EU fungerar och att delta i en debatt som liknar en debatt i en politisk församling, i en mångkulturell miljö.

Tolkning på engelska och franska kommer att erbjudas under plenarsessionerna, medan de förberedande arbetsgruppernas sammanträden kommer att hållas på engelska.

EESK-ledamöter kommer att besöka de utvalda skolorna för att förbereda eleverna på debatterna i Bryssel. Dokumentation och undervisningsmaterial kommer att skickas ut till de utvalda skolorna inför dessa besök.

På vår webbplats finner ni en mer ingående beskrivning av evenemanget, videon från ”Ditt Europa, Din mening!” 2018, den elektroniska anmälningsblanketten, reglerna och all praktisk information.

Sista ansökningsdag är den 18 november 2018.

Vi ser fram emot att få träffa er i Bryssel!

Med vänlig hälsning

Isabel Caño Aguilar
EESK:s vice ordförande med ansvar för kommunikation

Downloads

Presentation of the event by the EESC Vice-President for Communication

See also