EESK stöder kommissionens förslag om att investera i hållbar, säker och smart rörlighet, säger EESK:s ordförande Luca Jahier

This page is also available in

Image
EESC - 537th plenary session - Exchgange of views with Commissioner BULC

Luca Jahier, EESK:s ordförande, och Violeta Bulc, kommissionsledamot med ansvar för transportfrågor, deltog i en givande debatt om rörlighet vid EESK:s plenarsession den 20 september 2018. Ett lämpligt regelverk för ett välfungerande gemensamt europeiskt transportområde, digitalisering av landtransporttekniken, bättre driftskompatibilitet mellan olika befintliga elektroniska vägtullsystem och investeringar i ren el stod i centrum för debatten med EESK:s ledamöter.

Det tredje mobilitetspaketet offentliggjordes i maj 2018 och utgör slutpunkten för kommissionens ambitiösa agenda för moderniserad rörlighet. EESK kommer att diskutera och anta yttranden om detta ämne vid plenarsessionen i oktober.

”EESK har noggrant följt alla mobilitetspaket och har aktivt bidragit till de nya strategiernas utformning”, förklarade Luca Jahier. ”Vi är glada över att kommissionen, genom Europa på väg-initiativen, har vidtagit åtgärder för att på ett genomgripande sätt modernisera rörligheten och transporterna i EU. Vi går samman för att investera i hållbar, säker och smart rörlighet”, fortsatte han.

Violeta Bulc påpekade att de tre mobilitetspaketen återspeglar kommissionens vision om att fokusera på utfasning av fossila bränslen, digitalisering, investeringar och innovation. ”Vårt mål är att rörligheten inom Europa ska vara säker, ren, tillgänglig för alla och effektiv”, sade Violeta Bulc. ”Målet för det tredje mobilitetspaketet är först och främst att åstadkomma säker rörlighet med 0 dödsfall, ren rörlighet med 0 föroreningar och autonom rörlighet med 0 papper”, tillade hon.

Luca Jahier uttryckte EESK:s allmänna stöd för det tredje mobilitetspaketet och erinrade om följande aspekter:

  • En rättslig ram som är avpassad för ett ambitiöst gemensamt europeiskt transportområde

Ett välfungerande gemensamt europeiskt transportområde behöver en lämplig rättslig ram. De föreslagna ändringarna av lagstiftningen i fråga om bedrivande av yrkesmässig verksamhet, marknadstillträde och arbetsvillkor lyckas i de flesta fallen inte lösa de problem de avser, anser EESK. Det är därför mycket viktigt och brådskande att lägga fram nya lösningar.

  • Landtransportteknik

Digitalisering och automatisering kommer med största sannolikhet att revolutionera landtransporttekniken. Denna nya teknik kan både förbättra effektiviteten på transportmarknaden och tillhandahålla analytiska data som kan vara till hjälp för att se till att den befintliga lagstiftningen efterlevs och att mänskliga och sociala rättigheter skyddas. EESK uppmanar därför kommissionen att arbeta vidare med projektet Nollvisionen 2050.

  • Förbättrad driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem i EU

På samma sätt uttrycker EESK sitt starka stöd för kommissionens förslag om att ta itu med den bristfälliga driftskompatibiliteten mellan de olika befintliga elektroniska vägtullsystemen i medlemsstaterna.

  • Fokus på att producera ren el

EESK betonar också att produktion av ren el är en nödvändig förutsättning för ett framgångsrikt införande av elfordon.

Luca Jahier nämnde också den reviderade förordningen om Fonden för ett sammanlänkat Europa för perioden 2021–2027. I sitt yttrande, som antogs vid plenarsessionen den 19 september 2018, betonar EESK den strategiska betydelsen av detta förslag och efterlyser en rejälare budget för perioden efter 2020. Kommittén efterlyser också ytterligare synergier mellan sektorerna transport, energi och digitala nätverk och uppmanar kommissionen att stå fast vid åtagandet att lägga största delen av energibudgeten på elprojekt. Den planerade budgeten för transportområdet uppgår för närvarande, i enlighet med kommissionens förslag, till 30 615 miljoner euro.

 

 

För ytterligare information, kontakta
EESK:s pressenhet – Marco Pezzani
+32 25469793   Mobiltelefon +32 470881903
marco [dot] pezzaniateesc [dot] europa [dot] eu

Downloads

PR 41 / 2018 - Debate Jahier-Bulc