EESK presenterar de första resultaten av en studie om ungdomar och Europa

This page is also available in

Unga européer tycker att det är en direkt fördel för dem att tillhöra EU, och de är intresserade av att lära sig andra språk, utforska andra kulturer och få vänner från andra EU-länder. Detta är bara de första resultaten av en studie på temat ”Ungdomar och EU – uppfattningar, kunskap och förväntningar”, som Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) och dess grupp Mångfald Europa presenterade vid ett större evenemang i Bryssel den 15 maj 2019.

Denna studie är mycket viktig och bekräftar att unga européer gillar EU och att de är villiga att lära sig mer om EU, utöver att dra nytta av alla de fördelar som EU erbjuder, sade ordföranden för EESK:s grupp Mångfald Europa, Arno Metzler.

Studien visar att unga européer tenderar att anse att det gynnar dem personligen att vara med i EU. Dessutom är de mycket medvetna om vikten av att lära sig andra språk och lära sig mer om andra kulturer, och de är öppna för att bli vän med personer från andra EU-länder. De är nyfikna på att lära sig mer om EU och om hur institutionerna fungerar, och ser detta som ett nödvändigt första steg för att bli mer involverade i EU. De tenderar dock att tycka att EU inte i tillräcklig utsträckning tar del av deras åsikter genom direkt dialog.

För att ta itu med detta är det viktigt att skapa ett nytt europeiskt medborgarskap för att engagera människor och berika dem. Vi bör utveckla nya pedagogiska verktyg med avseende på EU, till exempel genom att utveckla en europeisk lärandeplattform eller införa ett specifikt ämne i skolan med syftet att förklara vad EU-institutionernas dagliga arbete handlar om. Vi vill göra det europeiska samhället mer aktivt. Civilsamhällets organisationer och medborgarna bör förmedla EU:s grundtanke och målsättningar, tillade Arno Metzler. Framför allt bör människorna i Bryssel använda sin position för att förklara EU bättre.

Studien beställdes av gruppen Mångfald Europa och är en kombination av skrivbordsundersökningar, en litteraturgenomgång och en enkät. Syftet är att undersöka hur skolungdomar i åldern 14–18 år uppfattar EU, vad de vet om EU, vilka förväntningar de har och hur öppna de är för den europeiska mångfalden. Enkäten genomfördes bland elever i Europaskolorna i Bryssel och i skolor i Frankrike, Tyskland, Italien, Rumänien och Sverige. Rekommendationer från studien kommer att skickas till nästa Europeiska kommission.

Vi måste ta vara på våra unga generationer och lyssna på dem, både på nationell nivå och på EU-nivå, avslutade Arno Metzler. Detta är framtiden. Vi bör alla ta tillfället att säga ’Jag är europé’, lyssna på de andra och berätta för dem vad vi gör här för att skapa ett bättre EU.

Bakgrund

Mer information om verksamheten inom EESK:s grupp Mångfald Europa finns på vår webbplats.

Downloads

EESK presenterar de första resultaten av en studie om ungdomar och Europa