EESK mötte #EUcivilsociety för att diskutera morgondagens Europa: ”Vi kämpar för allas framtid”, sade 16-åriga klimataktivisten Greta Thunberg

This page is also available in

Image
Civil society for rEUnaissance

Vid ett evenemang den 21 februari 2019 – drygt 90 dagar före valet till Europaparlamentet – diskuterade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) den nyckelroll som det organiserade civila samhället måste spela för Europas framtid. De högsta företrädarna för EU:s institutioner och civilsamhällesorganisationer från hela EU deltog.

EESK:s ordförande, Luca Jahier, framhöll med hänvisning till den tilltagande euroskepticismen, främlingsfientligheten och rasismen i hela Europa att demokratin är hotad och att de europeiska värderingarna ifrågasätts. ”Nu är det inte läge att ge upp, utan det är dags att drömma och att våga” förklarade han. ”Agenda 2030 gynnar oss alla, den sammanfattar alla våra ansträngningar och är 2000-talets ekonomiska och sociala kontrakt”. EESK har en nyckelroll: ”Vi ger en röst åt de tusentals människorna bakom ”Europa i arbete”, vi måste försäkra oss om att denna dialog inte äventyras. Det värsta vi kan göra är att tiga, i stället måste vi se till att de 'goda' hörs”, fortsatte han. ”Vad som än krävs, kommer vi att våga ett hållbart Europa” utbrast han.

”Vi måste skydda biosfären, luften, haven, marken och skogarna”, påpekade den 16-åriga svenska klimataktivisten Greta Thunberg, som klargjorde att det var absolut nödvändigt att vidta åtgärder mot klimatförändringarna. ”Våra politiska ledare har slösat bort decennier genom förnekelse och passivitet. Vi behöver inte bara en ny politik, vi behöver också ett helt nytt sätt att tänka. Vårt politiska system går bara ut på att konkurrera: du fuskar när du kan, för allt du vill är att nå makt. Detta måste förändras. Vi vill bara att politikerna lyssnar på forskarna”. Hon nämnde uppgifter från FN:s senaste rapporter och varnade för att vår planet bara befinner sig omkring 11 år från en oåterkallelig situation. ”Vi kämpar inte bara för den unga generationens framtid, vi kämpar för allas framtid. Vi har börjat rensa upp i denna röra och vi kommer inte att sluta förrän vi är klara”, sade hon avslutningsvis.

Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker gratulerade den rörelse mot klimatförändringar som Greta Thunberg dragit igång eftersom, såsom han betonade, ”den kan få till stånd en förändring, den har spridit sig till många städer och det finns nu ett gemensamt budskap på Europas gator”. Han framhöll också EU:s viktiga bidrag till kampen: ”2014 befann sig Europas ekonomi i en återvändsgränd så vi lanserade en stor investeringsplan och merparten av dessa investeringar var miljösatsningar.” Parisavtalet fortsätter att vara en hörnsten i kampen mot klimatförändringarna även om ”vissa människor tror att klimatförändringarna är påhittade, ett ideologiskt koncept”.

En positiv anmärkning gjordes av Europeiska regionkommitténs ordförande Karl-Heinz Lambertz, som konstaterade att evenemanget visade på ”den gemensamma viljan att arbeta tillsammans för vår union”. Han använde sig av det motto som EESK-ordföranden valt för sin mandatperiod ”rEUnaissance: Våga ett hållbart Europa”, och vidhöll att ”vi talar om samma sak, dvs. att återuppbygga unionen. Vi måste vara konkreta för att undvika frustration, eftersom oinfriade löften alltid är förödande. Våra medborgare och regioner är fortfarande ett outforskat område i våra demokratier. Vi måste involvera dem fullt ut i det europeiska bygget. Unionen kan endast återfödas ur européernas vilja”.

Med evenemanget ”Civil Society for rEUnaissance” öppnade EESK sina dörrar för det civila samhället på alla nivåer i upptakten till valet till Europaparlamentet. BusinessEuropes generaldirektör Markus J. Beyrer, EFS:s generalsekreterare Luca Visentini och Solidars generalsekreterare och medordförande för kontaktgruppen Conny Reuter deltog i debatten bland många andra talare, däribland Madeleina Kay, även känd som ”EU Supergirl” (den fullständiga listan finns här).

 

 

 

Mer information om evenemanget finns på vår webbplats.

Downloads

Civil society for rEUnaissance