Ditt Europa, din mening 2018: Inspirerande idéer om hur man kan finna enhet i Europas kulturella mångfald

This page is also available in

Europas ungdom menar att bättre möjligheter till språkinlärning genom resor, ökad tillgång till europeiska kulturmiljöer och bevarande av vår kultur genom nationell matkultur och hantverk kan inspirera unga européer att upptäcka andra kulturer och lära sig mer om vårt gemensamma kulturarv. Dessa rekommendationer till EU:s politiska beslutsfattare föreslogs av de 99 skolungdomar från hela Europa som deltog i 2018 års upplaga av det årliga ungdomsevenemanget Ditt Europa, din mening. Evenemanget, som anordnas av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), ägde rum i Bryssel för nionde året i rad.

Vinnande idéer för europeisk kultur

Den 15–16 mars välkomnade EESK studerande från 33 skolor i EU:s 28 medlemsstater och 5 kandidatländer. Eftersom 2018 är Europaåret för kulturarv fokuserade även Ditt Europa, din mening på kultur, och hade temat "Förenade i mångfalden: En yngre framtid för den europeiska kulturen".

EESK:s vice ordförande Gonçalo Lobo Xavier betonade vikten av att lyssna på ungdomar och att ta vara på deras idéer. "EU, detta fantastiska projekt, tillhör alla, byggs av alla och alla har en röst. Det är just därför ni är här", sa Gonçalo Lobo Xavier när han välkomnade eleverna till Ditt Europa, din mening.  

Under intensiva debatter och workshops diskuterade eleverna hur man ska bevara det europeiska kulturarvet och göra det mer lockande för unga européer. Bland idéerna fanns viktiga frågor som debatteras intensivt i Europa, t.ex. jämställdhet, säkerhet och integration, där resultaten skulle kunna förbättras genom kulturella aktiviteter. Av de tio konkreta rekommendationerna till EU:s beslutsfattare röstades följande tre förslag fram som de mest lockande:

  1. Möjligheten att upptäcka andra kulturer genom resor. Detta projekt innebär att man skapar ett speciellt utbytesprogram för studier med språkundervisning där elever skulle bo i värdfamiljer och lära sig om nya kulturer. "Om man tar del av olika kulturer på plats lär man sig uppskatta dem mycket mer, och man blir stolt över att vara europé", förklarade en elev från Cypern som presenterade denna rekommendation.
  2. Bevara kulturen, lär av det förflutna och använd det för att bygga framtiden. Syftet med denna rekommendation är att skapa ett EU-matkulturens hus i varje medlemsstat. "När man beställer en särskild nationell rätt skulle man också få information om de historiska omständigheter under vilka rätten ursprungligen skapades. Det skulle skapa större tolerans mellan länderna", menade en deltagare från Slovenien. Dessutom föreslog elevgruppen att man skulle inrätta ett stödprogram för små butiker med traditionellt hantverk för att bevara vår traditionella folkkultur.
  3. Detta projekt syftar till att föra kulturen och kulturarvet närmare alla människor genom att skapa festivaler med reseteman och undvika att museer koncentreras till storstäderna. "Det är ett ideal vi bör försöka uppnå eftersom det kan göra oss rikare. Det blir mycket intressantare när man är öppen för andra kulturer. Jag är inte säker på att den europeiska kulturen är konkret och tillgänglig i dagsläget", sade en deltagare från Frankrike.

Kultur – Europas hjärta

De europeiska ungdomarna fick möjlighet att diskutera vikten av att bevara och främja vårt kulturarv med EESK-ledamöter, experter och konstnärer.

"Vi kan inte bygga upp Europa om vi inte ger vår kultur och vårt kulturarv en mer central plats. Europa har alltför länge kretsat kring ekonomi, finans och marknaden", menade Sneška Quaedvlieg-Mihailović, generalsekreterare för Europa Nostra, en organisation som skyddar natur- och kulturarvet i Europa. "De är mycket viktiga verktyg för att samla ekonomier och samhällen. Men vad är Europas själ och hjärta? Det är kulturarvet", tillade hon.

Sneška Quaedvlieg-Mihailović underströk också att om Europa har ett gemensamt kulturarv, så har dess medborgare ett delat ansvar för att bevara det.

Samtidigt betonade EESK:s ordförande Georges Dassis att många européer numera lever i välmåga, men att detta inte är fallet överallt och att det inte alltid har varit så. "Det är mycket viktigt att uppmuntra ungdomar att själva ta ansvar för att lära sig mer om vad som har uppnåtts, men också hur de kan bidra till en förbättring. Vi måste arbeta tillsammans och särskilt med ungdomar – utan er kommer inget att hända", sa Georges Dassis.

EESK kommer att se till att de tre förslag som fick flest röster kommer att beaktas i kommitténs rekommendationer till EU:s lagstiftare. Sneška Quaedvlieg-Mihailović, generalsekreterare för Europa Nostra, ansåg dessutom att dessa rekommendationer borde presenteras vid det europeiska kulturarvstoppmötet i Berlin i sommar.

Varje år väljer EESK slumpmässigt ut 33 skolor som ska företräda alla medlemsstater och kandidatländer och bjuder in dem att delta i detta unika årliga ungdomsinitiativ. Eftersom evenemanget har blivit allt populärare har vice ordförande Gonçalo Lobo Xavier föreslagit att man skapar ett nätverk av tidigare och nuvarande deltagande elever och lärare.

Mer om Ditt Europa, din mening: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/your-europe-your-say-2018.

Downloads