Cordial meeting between the EESC President, Georges Dassis, and the Slovak Prime Minister, Robert Fico

This page is also available in

(Slovenská verzia)

Bratislava, 28 September 2016

The Slovak Prime Minister, Robert Fico, stressed that he greatly appreciated the work of the European Economic and Social Committee and that he saw the Committee as an ally of the Slovak Presidency of the Council of the European Union, particularly in the area of social policy. Noting that the EU had progressed much faster with regard to economic policy than social policy, he pointed out that this was an area for development where the Committee’s expertise gave it a key role.

The Committee President, Georges Dassis, confirmed his support for the Slovak Presidency, underlining that a presidency's success is not dependent on the size of the country holding the presidency and adding that Slovakia is good proof of this. He was ready to work together with Slovakia after as well as during the presidency to contribute to European integration.

The issue of the European Commission’s proposal on posting of workers was also raised: the Slovak Prime Minister and the EESC President are in agreement on two major principles:
firstly, equal pay for all for the same work carried out in the same workplace; and secondly, equal pay for workers employed in subsidiaries of multinational companies for the same work, whichever country the work is carried out in.

 

---

Stretnutie predsedu Dassisa s premiérom Ficom prebehlo v srdečnej atmosfére

Bratislava 28. septembra 2016

Slovenský premiér Robert Fico zdôraznil, že si veľmi cení prácu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a že v ňom vidí spojenca slovenského predsedníctva Rady Európskej únie, najmä v oblasti sociálnej politiky. Konštatoval, že Únia dosiahla rýchlejší pokrok v hospodárskej politike než v sociálnej sfére, a podčiarkol, že práve v tejto oblasti by preto mala konať a že výbor by vzhľadom na svoje poznatky a skúsenosti mohol k tomuto úsiliu výrazne prispieť.

Predseda výboru, Georges Dassis, potvrdil svoju podporu slovenskému predsedníctvu a zdôraznil, že úspech predsedníctva nezávisí od veľkosti krajiny, ktorej táto úloha prislúcha, a že Slovensko je toho jasným dôkazom. Vyhlásil, že v záujme posilnenia európskej integrácie je pripravený spolupracovať so Slovenskom nielen počas predsedníctva, ale aj po jeho skončení.

Na stretnutí sa hovorilo aj o návrhu Európskej komisie v oblasti vysielania pracovníkov. Slovenský premiér a predseda výboru sa v tejto súvislosti zhodli na dvoch hlavných zásadách:
za tú istú prácu vykonávanú na tom istom mieste by mali mať všetci pracovníci rovnakú mzdu a pracovníci, ktorí pracujú v pobočkách nadnárodných spoločností, by mali za tú istú prácu dostávať rovnakú mzdu bez ohľadu na to, v ktorej krajine túto prácu vykonávajú.