Kära läsare!

Det är ett nöje för mig att som EESK:s nya vice ordförande med ansvar för kommunikation få inleda denna specialutgåva av vårt nyhetsbrev, som ägnas åt EESK:s halvtidsombildning och nytillsättningen av de ledande befattningarna.

Vid sin plenarsession i april valde EESK ett nytt ledarskap för verksamheten de kommande två och ett halvt åren med Luca Jahier som ordförande. I denna bilaga presenterar vi de namn och ansikten som kommer att företräda det europeiska civila samhället på högsta nivå, föra fram era åsikter och er sakkunskap och vara er röst i Bryssel under de kommande 30 månaderna.

Det kommer inte att bli någon lätt uppgift med tanke på de stora utmaningar som ligger framför oss: Valet till Europaparlamentet 2019 kommer att bli ett viktigt styrkeprov och EU kommer att behöva all energi och synergi som kan uppbådas för att besegra de EU-skeptiska krafterna, som har stärkts efter krisen. Samtidigt måste räkningen för skilsmässan med Förenade kungariket förhandlas fram, och en ny flerårig budgetram måste utarbetas för detta nya scenario. Vi har alltså mycket att göra.

Som framgår på andra ställen i detta nyhetsbrev är jag långt ifrån den enda kvinnan i det nya ledarskapet. Förhoppningsvis kommer vi att föra med oss nya perspektiv, nya styrkor och nya lösningar på Europas många utmaningar, och bevaka den sociala sammanhållningen, som står i centrum för EESK:s intresse.

Kommunikation kommer att vara en väsentlig del av Europas verktygslåda. Vår uppgift som kommunikatörer i denna utmanande miljö blir att utveckla motargument och berätta om Europas verkliga framsteg och styrkor, och sprida det budskapet tålmodigt och systematiskt för att besegra EU-skeptikernas försök att svartmåla EU.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att klara av denna uppgift, och jag önskar alla mina ledamotskollegor två och ett halvt fruktbara år i det europeiska civila samhällets tjänst.

Isabel Caño Aguilar

EESK:s vice ordförande med ansvar för kommunikation