Eleonora Di Nicolantonio är ny chef för EESK:s kommunikationsavdelning sedan den 1 oktober 2018. Hon tar över efter Peter Lindvald-Nielsen.

  1. Du har precis börjat i din nya befattning. Vilka är dina huvudsakliga målsättningar för kommunikationsavdelningen?

Kommunikationsavdelningens huvudsakliga mål är lyckas med den utmanande uppgiften att sprida information om kommittén via alla de olika verktyg som finns, från de mer traditionella (pressmeddelanden, nyhetsbrev, broschyrer, osv.) till de mer moderna (digital publicering, sociala medier osv.). EESK är en unik institution i EU-sammanhang och kommunikationsavdelningen kommer via sina press-, online-, besöks- och konferensenheter att fortsätta att arbeta hårt för att göra det civila samhällets röst hörd på viktiga områden.

  1. Hur anser du att EESK ska bli mer synligt med hänsyn till EU:s främsta utmaningar under 2019?

Unionen genomgår en turbulent och intressant period, med förslagen till den fleråriga budgetramen för perioden efter 2020 (som EESK som första institution yttrande sig om formellt), det kommande valet till Europaparlamentet och det annalkande brexit. Med tanke på alla dessa frågor är det inte bara viktigt att EESK syns utan också att vår kommitté kan ha en aktiv och användbar roll via ledamöternas arbete och deras värdefulla nätverk av organisationer. 

  1. Vilken roll skulle du vilja att EESK tog på sig under kampanjen inför valet till Europaparlamentet?

Kommunikationsgruppen har nyligen antagit en fullfjädrad ”kommunikationsplan” med kopplingar till EU-valet med en rad aktiviteter och projekt (från ungdomsevenemang till ”going local"-besök). Tack vare EESK:s unika ställning kan våra ledamöter spela en särskild roll i förberedelserna inför valet eftersom de på en och samma gång kan verka som informationsförmedlare (via sina nätverk på gräsrotsnivå), som EU-ambassadörer och, varför inte, som opinionsbildare!

  1. Mot bakgrund av din erfarenhet efter att ha arbetet inom kommittén i många år, hur skulle du beskriva EESK:s verkliga styrka jämfört med de andra EU-institutionerna?

Med risk för att upprepa vad jag redan sagt, så är det ledamöterna. De är det organiserade civila samhällets sanna röst.

  1. Vad är ditt motto, dvs. vilken fundamental princip vägleder dig i din verksamhet och dina tankar?

”Följ ditt hjärta, men ta med dig hjärnan!” (ehp)