#CivSocPrize @EU_EESC

EESK har tagit emot 148 tävlingsbidrag till sitt pris, som i år delas ut till innovativa initiativ som främjar identiteter, europeiska värden och kulturarvet i Europa.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), som företräder det organiserade civila samhället på EU nivå, utlyste tävlingen i juni. Prissumman är 50 000 euro. När anmälningstiden gick ut den 7 september hade bidrag från 27 medlemsstater kommit in, vilket visar att det civila samhällets intresse för priset har ökat sedan 2017, då endast 20 länder var representerade.

Italien har med sina 27 projekt det största antalet deltagare 2018. Det finns också 13 bidrag från Tyskland och Belgien, och 11 från Grekland.

Bidragen kommer att utvärderas av en panel med tio sakkunniga, och vinnarna meddelas i slutet av november. Prisutdelningsceremonin kommer att äga rum den 13 december 2018 i samband med EESK:s plenarsession.

Totalt 50 000 euro kommer att tilldelas högst fem vinnare.

EESK:s pris till det civila samhället kan tilldelas alla organisationer i det civila samhället som är officiellt registrerade i EU och bedriver verksamhet på det lokala, regionala, nationella eller europeiska planet. Det kan även tilldelas enskilda personer.

EESK instiftade priset till det civila samhället, som i år delas ut för tionde gången, för att belöna och uppmuntra konkreta initiativ och resultat av civilsamhällesorganisationer och/eller enskilda personer som på ett betydande sätt har bidragit till att främja de gemensamma värderingar som ligger till grund för den europeiska sammanhållningen och integrationen.

Mer information om priset återfinns på EESK:s webbsida – EESK:s pris till det civila samhället 2018. (ll)