Europeiska unionens motto återfinns i titeln på den nionde upplagan av "Ditt Europa, din mening!" som kommer att äga rum den 15–16 mars. EESK:s evenemang för unga kommer att ägnas åt Europaåret för kulturarv.

99 elever i åldrarna 16–18 år har bjudits in till Bryssel av EESK för att utarbeta rekommendationer till EU om det europeiska kulturarvet. Deltagarna, som kommer från de 28 medlemsstaterna och de fem kandidatländerna, kommer att få i uppdrag att föreslå åtgärder i syfte att bättre bevara och främja Europas kulturarv, en sektor som omfattar 300 000 direkta och 7,8 miljoner indirekta arbetstillfällen.

Innan de kommer till Bryssel har de unga deltagarna och deras klasser fått besök från en EESK-ledamot som har gett dem en presentation av EU, EESK och evenemanget. I Bryssel kommer arbetet att inledas av EESK:s ordförande Georges Dassis, och därefter följer anföranden av generalsekreteraren för Europa Nostra, Sneška Quaedvlieg-Mihailović, och den unga grekisk-belgiska skådespelerskan Daphne Patakia. Eleverna kommer därefter att få diskutera sina idéer och utarbeta 10 rekommendationer, och slutligen väljs de tre bästa förslagen ut med hjälp av EESK-ledamöternas omröstningssystem. EESK:s vice ordförande, Gonçalo Lobo Xavier, kommer att leda sessionen.

2018 års upplaga av "Ditt Europa, din mening!" ger deltagarna en unik möjlighet att diskutera med andra ungdomar och samtidigt lära sig mer om EU och om EESK:s roll. (dv)