EESK välkomnar det första lånet till den sociala ekonomin enligt Junckerplanen

Europeiska investeringsbanken (EIB) har beviljat ILUNION, ett spanskt företag inom den sociala ekonomin, ett lån på 35 miljoner euro. Genom lånet erkänns den sociala ekonomins potential, som EESK har känt till sedan länge. Lånet förväntas skapa 725 nya arbetstillfällen.

ILUNION, som ingår i den spanska sociala koncernen ONCE, undertecknade i Bryssel den 25 september ett avtal om ett lån på 35 miljoner euro från EIB, som finansieras genom Europeiska fonden för strategiska investeringar, mer känd som Junckerplanen. Lånet ska finansiera hälften av en investeringsplan på 70 miljoner euro för att stärka hotell- och tvätteriavdelningarna inom den affärsdrivande delen av koncernen, Spaniens största arbetsgivare för personer med funktionsnedsättning.

Lånet utgör en vändpunkt i den vida efterfrågade ”socialiseringen” av Junckerplanen. Planen har visat sig vara ett innovativt sätt att ge europeiska investerare möjlighet att göra ambitiösa investeringar som traditionella banker skulle vara motvilliga att befatta sig med.

”I mer än två årtionden har EESK framhållit vikten av att systematiskt främja den sociala ekonomin som en drivkraft för investeringar, tillväxt och framför allt nya arbetstillfällen. Under det senaste årtiondet har kommittén i olika dokument uppmärksammat den sociala sektorns svårigheter att finansiera sina investeringar och betonat att EU måste stödja den. EIB:s lån är ett svar på dessa uppmaningar”, sade Miguel Ángel Cabra de Luna, EESK-ledamot som företräder den spanska centralorganisationen för företag i den sociala ekonomin (CEPES).

Genom lånet erkänns också den potential som finns i den sociala ekonomin (ca 10 % av EU:s BNP) för att skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning (15 % av EU:s befolkning). EESK hoppas att denna framgångssaga ska ge upphov till nya sociala investeringar i Europa. (dm)

På fotot: ILUNION:s styrelseordförande Alberto Durán, Europeiska investeringsbankens vice ordförande Emma Navarro, ONCE-koncernens styrelseordförande Miguel Carballeda och Europeiska kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen.