EESK vill att det civila samhället ska ta större del i EU:s yttre åtgärder

Federica Mogherini, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, deltog i EESK:s plenarsession den 17 oktober 2018 för att diskutera de allvarligaste yttre hoten och utmaningarna som EU står inför. EESK:s ordförande Luca Jahier betonade den viktiga roll som EU har i sin egenskap av en av de största givarna av humanitärt bistånd och påpekade att ”civilsamhällets organisationer är villiga att delta i dessa insatser”.

Plenarsessionen inleddes med en diskussion med Federica Mogherini om de yttre hot och utmaningar som EU står inför. Luca Jahier beklagade att situationen i de flesta av Medelhavsländerna inte har förbättrats under senare år, trots EU:s insatser: ”EU har spelat en viktig roll som en av de största givarna av humanitärt bistånd, men har också varit kluvet mellan nödvändigheten av att anta en pragmatisk politisk strategi för att hantera migrationsflödena och behovet av att försvara EU:s kärnvärden, t.ex. de mänskliga rättigheterna”.

Luca Jahier påpekade dock att ”EESK är väl placerat att se de positiva aspekterna i denna mörka situation”, och han efterlyste större deltagande av det civila samhället i EU:s yttre åtgärder: ”Det är tydligt att allmänhetens stöd för ”mer EU” fortfarande är högt och att det civila samhällets organisationer är villiga att ta del i dessa insatser. Detta är en enorm politisk tillgång som vilar i era händer, Federica Mogherini.”

Federica Mogherini tog upp några gemensamma prioriteringar för Europeiska utrikestjänsten och EESK, såsom hållbar utveckling och hållbar fred, områden där ”fackföreningar och civilsamhällets organisationer är viktiga partner”, de yttre åtgärdernas kulturella aspekt som ett sätt att utöva ”mjuk makt” från EU:s sida samt inriktningen på ungdomar, som enligt Federica Mogherini står i centrum för EU:s yttre åtgärder. (dgf)