Är EU äntligen på väg mot ett socialt Europa?

av Arbetstagargruppen

Workshop om den europeiska pelaren för sociala rättigheter i St. Pölten den 12 oktober 2018
 
Vid denna workshop, som anordnades gemensamt av EESK och Niederösterreichs arbetarkammare i arbetstagarcentrum i St. Pölten, diskuterade man genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Inför ca 80 gäster förde Europaparlamentsledamoten Evelyn Regner, Egbert Holthuis, enhetschef vid DG EMPL, företrädare för arbetsmarknadsorganisationer samt regionalpolitiker en diskussion. Gabriele Bischoff och Jukka Ahtela företrädde EESK. I sitt huvudanförande betonade Gabriele Bischoff följande: ”I förra årets förklaring från Göteborg åtog sig medlemsstaterna och EU-institutionerna att sätta stopp för Europas social fragmentering och den sociala dumpningen. Lika möjligheter och tillgången till arbetsmarknaden måste förbättras, rättvisa arbetsvillkor skapas och socialt skydd och social delaktighet tryggas överallt. Det är bråttom. Mot bakgrund av brexit, Trump och framgångarna för högerpopulister och nationalister i många europeiska länder är ett positivt europeiskt projekt verkligen på tiden.”

Jukka Ahtela betonade i sitt anförande den europeiska sociala modellens betydelse. Han menade att EU på det sociala området framför allt kan agera genom att utforma lagstiftning, riktlinjer och samarbeten. Målet är dock naturligtvis en ekonomisk och social konvergens som går hand i hand. Han betonade också den sociala dialogens betydelse för att hantera de utmaningar som Europa står inför, t.ex. nya anställningsformer och framtidens arbete. (mg)

På detta foto (från vänster till höger): Egbert Holthuis (kommissionen), Evelyn Regner (ledamot av Europaparlamentet), Markus Wieser (ordförande, Niederösterreichs arbetarkammare), Gabriele Bischoff, Jukka Ahtela, Valentin Wedl (avdelningschef för EU och internationella frågor, federala arbetstagarkammaren), Bettina Heise (direktör, Niederösterreichs arbetarkammare), Réne Pfister (ledamot av Niederösterreichs delstatsparlament – expert på socialpolitik).