Det tredje mobilitetspaketet bör omfatta alla former av transporter

Kommissionens nya förslag måste gå längre och ta hänsyn till alla tillgängliga former av transporter. Det bör vara inriktat på gods- och persontransporternas intermodalitet. I ett yttrande som utarbetats av Giulia Barbucci och som antogs vid plenarsession i oktober stöder EESK det tredje mobilitetspaket som kommissionen presenterat, men förespråkar ett ambitiösare projekt.

EESK stöder kommissionens förslag och ser det som ett ytterligare steg mot hållbara transporter i Europa. Giulia Barbucci sade dock: ”Vi uppmanar kommissionen att se utöver vägtransporter. För att på ett effektivt sätt utveckla hållbara och säkra transporter måste alla tillgängliga transportsätt beaktas. Vi behöver en ambitiösare vision där intermodaliteten mellan offentliga och privata transporter betraktas som ett sätt att uppnå målen för effektivitet, livskvalitet och säkerhet.”

Kommittén uppmanar också kommissionen att avsätta tillräckliga medel till programmet, stöder de strategiska handlingsplanerna för trafiksäkerhet och batterier och påminner kommissionen om möjliga problem som rör integrerad automatisering av fordon och övergången till elbilar.

I maj 2018 offentliggjorde kommissionen sitt tredje ”Europa på väg”-paket, kommissionens senaste bidrag till moderniseringen av transporter i EU. Paketet fokuserar på vägtransporter, i synnerhet biltransporter, och följande tre viktiga delar: säkerhet, uppkoppling och automatisering och rena transporter. (mp)