40 % av EU:s budget bör öronmärkas för klimatförändringarna

Med sitt yttrande om en ”klimatfinansieringspakt” vill EESK säkerställa finansieringen av den nödvändiga övergången till grön ekonomi. Kommittén anser att 40 % av EU:s budget bör ägnas åt kampen mot klimatförändringarna och deras konsekvenser.

”Klimatförändringarna är ett av de största hoten mot människor och vår planet. Men vi ser också de möjligheter som behovet av att göra Europas ekonomi hållbar medför. Och vi kan uppnå detta om vi agerar gemensamt i Europa”, säger Rudy De Leeuw.

Varje år behöver 1 115 miljarder euro avsättas till kampen mot klimatförändringarna och deras effekter i Europa. Klimatfinansieringspakten kräver en tydlig och förutsägbar europeisk politisk ram. Den fleråriga budgetramen (2021–2027) bör främja en hållbar ekonomisk utveckling och arbetstillfällen av hög kvalitet. Den EU-budget som öronmärkts för kampen mot klimatförändringarna och deras konsekvenser bör ökas till 40 %.

Man bör också ta hänsyn till att EIB kan bli en bank för hållbar utveckling, som främst finansierar energiövergången, grön rörlighet och innovation. EESK stöder utvecklingen av ett gemensamt klassificeringssystem (taxonomi) för EU för att främja hållbara projekt och investeringar som har en så positiv miljömässig och ekonomisk inverkan som möjligt.

Grön märkning ska kunna tilldelas investeringar som är förenliga med EU-taxonomin och de högsta hållbarhetsstandarderna. Den cirkulära ekonomin och investeringar i energieffektiva byggnader bör uppmuntras. Dessutom bör sociala och miljörelaterade klausuler i varje frihandelsavtal åtföljas av ett bindande åtagande om att följa Parisavtalet.

”Vi är övertygade om att endast de som gör sin ekonomi grönare kommer att hålla sig i täten på världsmarknaden i det långa loppet. Vi européer kan bli ledare för denna utveckling.” (sma)