Jul- och nyårshälsning

Vi vill tacka för det intresse ni har visat under 2019. Varje ”gilla”, delning och retweet och varje uppmuntrande ord uppskattas mycket.

Vi önskar alla läsare en god jul och ett gott nytt år 2020.

EESK info-teamet

EESK info-teamet