Europeiska ekonomiska och sociala kommittén får en ny logotyp

Med sina tre slingor symboliserar den nya logotypen kompromissandan mellan kommitténs tre grupper, som är kärnpunkten i EESK:s arbete.

Den nuvarande logotypen har inte ändrats på 21 år. Den nya ligger i linje med de andra EU-instiutionernas logotyper och är utformad för att stärka kommitténs visuella identitet, inte bara bland institutionerna i Bryssel utan också i medlemsstaterna.

Den nya logotypen kommer att introduceras för alla typer av visuella produkter under de kommande tio månaderna och ska vara helt införd i god tid före EESK:s ombildning i oktober 2020. (ks)