Hållbar utveckling måste vara högsta prioritet för Europas framtid

Hållbar utveckling måste stå i centrum för Europas framtid. I den resolution som utarbetats av Patricia Círez Miqueleiz, Rudy De Leeuw och Lutz Ribbe och som antogs vid plenarsessionen i oktober rekommenderar EESK kommissionen att bygga sin framtida arbetsplan för 2020 och tiden därefter på denna pelare. Kommittén efterlyser en övergripande hållbarhetsstrategi för EU för tiden fram till 2050 för att genomföra FN:s Agenda 2030 och dess 17 mål för hållbar utveckling, som EU har åtagit sig att uppfylla senast 2030.

”Vi är glada över att få ge ett starkt och välbalanserat bidrag till EU:s politiska prioriteringar för de kommande fem åren. Vi stöder den gröna giv som kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen förespråkar som en viktig drivkraft för förändring. Vi måste agera på alla nivåer samtidigt och skapa en handlingsdynamik för att ta itu med brådskande miljömässiga, ekonomiska och sociala utmaningar”, sade EESK:s ordförande Luca Jahier.

EESK betonar att förändringarna är så omfattande och snabba att brådskande åtgärder krävs på fyra områden: klimatförändringarna, digitaliseringen, rättsstatsprincipen och globaliseringen. Kommittén konstaterar också att EU behöver en ny styrningsstrategi samt nya regler och instrument för att utforma och genomföra EU-politik. Framför allt bör Europaparlamentets roll utökas för att stärka den demokratiska ansvarsskyldigheten. EESK bör bidra aktivt till den konferens om Europas framtid som föreslagits av Ursula von der Leyen för 2020.