”Ett geostrategiskt och historiskt misstag”

EESK kritiserar rådets beslut att inte inleda anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien

Kommittén är djupt besviken över EU-ledarnas beslut vid Europeiska rådets möte den 17–18 oktober att ytterligare skjuta upp anslutningsförhandlingarna med Nordmakedonien och Albanien.

EESK:s ordförande Luca Jahier ansåg att det var ”fel beslut för andra gången och ett löftesbrott som äventyrar EU:s trovärdighet”. Han kallade EESK:s resolution ”ett tyst åtagande om solidaritet”.

I sin resolution kallar EESK beslutet att inte inleda förhandlingar ett geostrategiskt och historiskt misstag. ”EU får inte förbise att andra globala aktörer breder ut sina vingar och blir mer aktiva i regionen”, underströk Luca Jahier.

”EU är lika med hopp för västra Balkan, särskilt för unga människor”, sade Dilyana Slavova, ordförande för EESK:s sektion för yttre förbindelser, som uppmanade ledamöterna att betrakta utvidgningen som en återförening.

I förklaringen från det sjunde forumet för det civila samhället på västra Balkan upprepade man att en utvidgning skulle sprida demokratiska värden och rättsliga normer till västra Balkan. Ledamöterna varnade för att den signal som inledandet av förhandlingar skulle ha gett befolkningen inte bör underskattas.

Den gemensamma övertygelsen var att ”vi måste hålla vårt löfte och ge människorna hopp”. (dgf)