EESK efterlyser en gemensam jordbrukspolitik som bidrar till att trygga generationsskiftet

Samarbete och partnerskap mellan EU, de nationella regeringarna och det civila samhället kommer att vara avgörande för att främja generationsskiftet bland jordbrukarna.

”Generationsskiftet är ett problem som handlar om betydligt mer än att sänka genomsnittsåldern bland jordbrukarna inom EU. Det handlar i grunden om att ompröva hela strategin så att yngre människor lockas till jordbrukaryrket för att på så sätt vitalisera landsbygden”, betonade Piroska Kállay, föredragande för EESK:s yttrande om denna fråga, som antogs vid plenarsessionen i oktober.

Medföredragande John Bryan sade att ”det behövs bättre samstämmighet mellan åtgärderna inom den gemensamma jordbrukspolitiken och de nationella regelverken och skattepolitiska åtgärderna för att göra det enklare att överlåta jordbruksföretag”.

Det som oroar EU:s unga jordbrukare mest är jordbruksinkomst, byråkrati, illojal konkurrens, finansiering, tillgång till mark, tillgång till metoder för överföring av praktiska kunskaper, brist på grundläggande tjänster såsom bredband och social isolering. Ett framgångsrikt generationsskifte är en av vår tids viktigaste utmaningar, men utgör också en möjlighet.

Det är därför av yttersta vikt att ta itu med alla dessa frågor i budgeten för den gemensamma jordbrukspolitiken 2021–2027 för att tillgodose finansieringskraven för meningsfullt stöd. Därför föreslår EESK att minst 2 % av budgeten för den gemensamma jordbrukspolitiken (pelarna I och II) ska öronmärkas till stöd för unga jordbrukare. (mr)