Nya förebilder för Europas samhällen

Av EESK-gruppen Mångfald Europa

Eftersom jämställdhet mellan könen är en prioriterad fråga för den tillträdande kommissionsordföranden samtidigt som EU-direktivet om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare går in i sin införlivandefas i medlemsstaterna är det viktigt att titta på hur jämställdhet mellan könen, balans mellan arbete och privatliv, föräldraskap, dagens familjekonstellationer, vårdgivare, stöd till familjemedlemmar med funktionsnedsättning, åldrande och demografi hänger samman.

Den 12 november höll EESK-gruppen Mångfald Europa en högnivåkonferens om Nya förebilder för Europas samhällen för att undersöka hur dessa områden hänger samman. Konferensen leddes av Ralph Sina, chef för de tyska radiostationerna WDR:s och NDR:s verksamhet i Bryssel.

Presentationer hölls av bland andra Virginija Langbakk, direktör för Europeiska jämställdhetsinstitutet, Annemie Drieskens, ordförande för nätverket COFACE Families Europe, och Dominique Boren, f.d. ordförande för Network of European LGBTIQ* Family Associations (NELFA). 

En lösning som föreslagits av Arno Metzler, ordförande för gruppen Mångfald Europa, var att inrätta en europeisk familjeriksdag, där alla berörda aktörer skulle kunna knyta kontakter och utbyta bästa praxis.

Presentationerna finns tillgängliga på här.