Den 30 oktober, under EESK:s senaste plenarsession, hölls en debatt med Michel Barnier, EU:s chefsförhandlare för brexit. Under debatten efterlyste Michel Barnier ett nära partnerskap mellan EU och Förenade kungariket efter brexit, med tanke på att freden på Irland måste prioriteras och att ”den inre marknadens integritet inte är förhandlingsbar”.

Michel Barnier beskrev sin syn på läget i brexitförhandlingarna för EESK:s ledamöter och vidhöll att kommissionen var fast besluten att godkänna ett brexit under ordnade former, då ”det fortfarande finns en risk för ett brexit utan ratificerat avtal”. Han betonade även att ”brexit bara är en etapp och inte resans slut” och att den viktigaste utmaningen nu är att bygga upp ett nytt partnerskap mellan EU och Förenade kungariket grundat på två pelare: ekonomiskt utbyte och samarbete på försvars- och säkerhetsområdet.

EESK:s ordförande Luca Jahier öppnade debatten med att understryka den viktiga roll som det civila samhällets företrädare skulle kunna spela i ett scenario efter brexit. ”Det är mycket viktigt att den relation som under de senaste 44 åren har byggts upp med brittiska civilsamhällesorganisationer inte bara bibehålls utan även stärks; det är fortfarande en lång väg att vandra och det kommer att kräva hårt arbete, men EESK kommer alltid att stå på er sida”, sade Luca Jahier.